Innovation through structured creativity

Världens största 3D-skrivare!

Ett påstående som är delvis sant och delvis falskt! Jag och min kollega Kent fick tillfället att träffa herrarna på BLB Industries och blev guidade av Cim Bergdahl. BLB gör de största skrivarna i världen, i alla fall om man tittar på FDM skrivare som använder pellets som matning för sprutorna. Det var mycket intressant […]

Samarbete för starkare kompetens -Vettebrands R&D Consulting AB

Vi tittar alltid på hur samarbeten, utbildningar och intressanta projekt kan få oss och våra kunder att växa via bättre produkter och affärserbjudande. Nu samarbetar vi med konsultföretaget Vettebrands R&D Consulting AB, ett företag som drivs av min nya kollega Kent med lång erfarenhet av projektledning och produktion. Han är en mycket innovativ ingenjör och […]

TRIZ och Cirkulär ekonomi – en bra match?

Om ni redan läst om Triz och cirkulär ekonomi känner ni till koncepten. Kort kan jag nämna att Triz är en problemlösningsmetod som är mycket strukturerad, bygger på tidigare erfarenheter och ger den tänkande människan frihet att tänka på delproblem med struktur. Cirkulär ekonomi är ett koncept för hur vi bör hantera råvaror, till produkter, […]

TRIZ – strukturerad problemlösning

TRIZ är en metod för problemlösning som bygger på tidigare erfarenheter, logiska resonemang samt befintlig och ny teknik istället för oförutsägbart tänkande. TRIZ metoden bygger på att vi ska använda hävstångseffekter från tidigare erfarenheter tillsammans med nya möjligheter. I alla branscher finns problem som har lösts på olika vis, istället för att uppfinna hjulet på […]