Innovation through structured creativity

TRIZ är en metod för problemlösning som bygger på tidigare erfarenheter, logiska resonemang samt befintlig och ny teknik istället för oförutsägbart tänkande. TRIZ metoden bygger på att vi ska använda hävstångseffekter från tidigare erfarenheter tillsammans med nya möjligheter. I alla branscher finns problem som har lösts på olika vis, istället för att uppfinna hjulet på nytt ska man dra nytta av befintlig teknik och innovationer och bygga vidare inom sitt eget område.

Metoden bygger på ett antal olika idéer och principer där motstående önskemål har mycket fokus. Ofta ger lösningar oönskade effekter i ett system som vi inte kan hantera på effektiva sätt. En visuell funktionsanalys som alltid utförs underlättar översikten av produkten och dess olika funktioner, positiva såväl som negativa. Ofta har man en konflikt mellan två motstående krav/funktioner och för detta finns en metod för hur man angriper problemet.

Med detta arbetssättet går man sakta och metodiskt igenom varje problem istället för att ockupera hjärnan med hela systemets problem och kan på så sätt lösa del för del mot en helhet. Tänk dig att lösa varje del i en stor och komplicerad ekvation samtidigt, våra hjärnor kan inte hantera den mängden information. Tack vare uppdelning får våra hjärnor och det interna samtalet mellan deltagare i processen en chans att andas, tänka öppet och fritt och verkligen lösa problem!

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *