Innovation through structured creativity

Cirkulär ekonomi

Genom åren har det funnits många modeller för hur vi bör hantera våra ändliga resurser, och cirkulär ekonomi är en del av dessa modeller men baserad på affärsmässiga grunder. Istället för att ta bort från befintliga system, lägger teorierna till aktiviteter, som bidrar till återvinning, återanvändande och mycket tidigt i processen för att skapa produkter […]