Innovation through structured creativity

Ett påstående som är delvis sant och delvis falskt!

Jag och min kollega Kent fick tillfället att träffa herrarna på BLB Industries och blev guidade av Cim Bergdahl. BLB gör de största skrivarna i världen, i alla fall om man tittar på FDM skrivare som använder pellets som matning för sprutorna.

Det var mycket intressant att höra om vilka material som används (och kan användas) och vilka funktioner det kan innebära. Nordan AB som tillverkar fönster och dörrar har genom 3D-printing hittat ett nytt, bättre och mer kostnadseffektivt sätt att producera runda fönster i ett material som är träliknande men kan sprutas i en 3D-printing maskin.

BLB’s maskiner bygger på gantryprincipen och använder kartesiska koordinatsystem för produktionen. Linjärenheter från Bosch driver deras rörelser och de har nu en uppdaterad och bättre matning av material.

Det pågår experiment med mer avancerade material.

Bilden visar en specialtillverkad detalj för avlopp som är en specifik gren där 3D-printing erbjuder fördelar gentemot traditionell tillverkning.