Innovation through structured creativity

Vi tittar alltid på hur samarbeten, utbildningar och intressanta projekt kan få oss och våra kunder att växa via bättre produkter och affärserbjudande.

Nu samarbetar vi med konsultföretaget Vettebrands R&D Consulting AB, ett företag som drivs av min nya kollega Kent med lång erfarenhet av projektledning och produktion.

Han är en mycket innovativ ingenjör och teknisk projektledare med stor erfarenhet av hela flödet. Erfarenheten grundar sig på arbete i varje led såsom verktygsmakare, verktygskonstruktör och de senaste decennierna som produktutvecklare och projektledare.

Tillsammans arbetar vi prestigelöst och enkelt och med ett stort engagemang och driv i projekten. Med fokus både på vår kund/uppdragsgivare och slutkunden jobbar vi för att hitta de bästa lösningar inom den givna ramen. Idag är sällan en produkt begränsad till en teknisk lösning utan är ett komplett koncept som löser ett övergripande problem hos kunden. Vår erfarenhet av marknadskrav, Voice of Customer och ett tänk fokuserat mot helhetslösningar blir nu vår uppdragsgivares styrka. Med intelligentare produkter skapar vi mervärde!

www.vettebrands.com