Innovation through structured creativity

Om ni redan läst om Triz och cirkulär ekonomi känner ni till koncepten. Kort kan jag nämna att Triz är en problemlösningsmetod som är mycket strukturerad, bygger på tidigare erfarenheter och ger den tänkande människan frihet att tänka på delproblem med struktur.

Cirkulär ekonomi är ett koncept för hur vi bör hantera råvaror, till produkter, till avfall med kretsloppstänk och samtidigt skapa affärsvärde i varje steg. På så sätt kan vi minska materialbehov, men även antalet produkter som behövs på en marknad medan vi samtidigt bibehåller affärsmässighet genom att erbjuda tjänster runt fysiska produkter.

På ett vis bygger Triz på ett cirkulärt tänkande, där gamla principer används för nya produkter, tekniker förfinas och förbättras för att lyftas in i framtida utvecklingsloopar och nya innovativa produkter kommer ut ur systemet.

Filosofierna för cirkulär ekonomi leder användaren till miljöriktiga val samtidigt som man tittar på möjligheterna till att skapa värde i de olika stegen. Här tar Triz med sina funktionsmodeller en stark roll i att synliggöra steg/funktioner, både för produkten och hela produktcykeln vilket gör det lättare att identifiera potentiella områden för värdeskapande.

Triz kan likväl som för produktutveckling användas till att titta på, och förbättra affärsmodeller. Cirkulär ekonomi, är för företag, en framtidsmodell för hur affärer kan utföras med högt värde. Just därför passar dessa två koncept väldigt bra ihop.